Podmienky prenájmu vozidla

Minimálny vek vodiča a vodičský preukaz:

21 rokov pre skupiny P, A, B,  aktívny vodič minimálne 3 roky.

V prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže nájomca požiadať o výnimku za poplatok.

Rezervácia:

Rezervácia môže byť potvrdená iba pre skupinu vozidla.

Ďalší vodič:

Ďalší vodiči vozidla musia byť nahlásený DAGNY s.r.o. Účtuje sa jednorázový poplatok.

Doplnky do auta:

Zimné reťaze, detské sedačky, GPS navigácie sú na vyžiadanie za poplatok.

Pristavenie / Vyzdvihnutie:

Na požiadanie pristavujeme a preberáme vozidlá kdekoľvek po celom území Slovenska. Ceny sú uvedené v poplatkoch.

Jednosmerné cesty:

Neponúkame službu jednosmerné cesty. Auto je nutne vrátiť do pobočky DAGNY.

Cesta do zahraničia:

Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Bulharsko, štáty bývalej Juhoslávie (mimo Chorvatsko), Rusko, Ukrajina, Rumunsko. Vstup je povolený iba pre sk. vozidiel P, A, B, C1, C2, C3, C4 do krajín: Maďarsko, Poľsko.

Poistenia:

Havarijné poistenie / CDW, TP/. Poistenie osôb /PAI/ úrazové poistenie je možné uzavrieť za poplatok u príslušnej poisťovni.DAGNY ponúka plán čiastočného krytia škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla.V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle aj v prípade zaplatenia poistky. Akékolvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu. V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.

Zodpovednosť:

Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné, poplatky za používanie spoplatnených úsekov ciest ...). Doplnky: Doba prenájmu / územná platnosť:• Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Predĺženie sa musí realizovať osobne na zastúpení prenajímateľa a nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení s tým, že s predĺžením je povinný uhradiť nájomné v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami.

Ďalšie informácie:

DAGNY s.r.o. nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.

DAGNY s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny podmienok prenájmu.V cene nájmu vozidla nie sú zahrnuté náplne a kvapaliny, ktoré počas použita vozidla je nutné dopĺňať:

  • voda do ostrekovačov
  • voda do chladiča/chladiaca kvapalina
  • olej do motora
  • adblue

Každé vozidlo pred začatím prenájmu je skontrolované technikom, náplne sú doplnené.  

Dôležité upozornenie:

V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočtu DPH.

DAGNY s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.